Segment izolacyjny można wykonać w wielu wariantach. Poniżej pokazano trzy przykładowe


Wariant II –„ z folią falistą”
`

Wariant III – z „ulownicą”

Wariant IV – z „cylindrami”
Badania

Aby zweryfikować przedstawioną koncepcję przeprowadzono badania wstępne. Zrealizowano je z użyciem „ komory termicznej”. Badania miały charakter porównawczy i polegały na pomiarze różnicy temperatur powietrza w komorze termicznej i poza nią dla różnych konfiguracji jednej ze ścian komory.


Wyniki badań

Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają poprawę termoizolacji okna tradycyjnego po wprowadzeniu do jego wnętrza segmentu izolacyjnego. Współczynnik przenikania ciepła ulega redukcji o około 42%. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano segmenty izolacyjne wypełnione powietrzem atmosferycznym.

Poliwęglan jednokomorowy

Bardzo skuteczną i tanią alternatywą dla prezentowanych segmentów izolacyjnych może być segment wykonany z powszechnie dostępnego poliwęglanu jednokomorowego.


Badania w komorze termicznej segmentu z poliwęglanu jednokomorowego

Przeprowadzone badania porównawcze wykazują bardzo wysoką poprawę termoizolacyjności - nawet sięgające 50%. Wadą rozwiązania jest wprowadzenie wad optycznych. Specyfika rozwiązania (trwałość materiału, prostota, łatwy montaż) pozwala na np. demontaż poza sezonem grzewczym. Twój wybór!

Jedno z okien w wiejskim budynku w którym zamontowano segmenty z poliwęglanu jednokomorowego.
Aktualnie trwają prace nad usunięciem wad optycznych.
Uwaga: Rozwiązanie zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP