Notka biograficzno - zawodowa autora:

Ur 1954 Częstochowa; Absolwent Politechniki Warszawskiej - Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (1980r)
              
Najoryginalniejsze dokonania zawodowe:
- Konstrukcja i badania systemów ratunkowych w samolotach bojowych:
   + opracowanie systemu pirotechnicznego kruszenia oszklenia,
   + badania wpływu fal detonacyjnych na organizm,
   + badania wpływu zmiennych przyśpieszeń na organizm w trakcie katapultowań;
- Konstrukcja i badania systemów biernego bezpieczeństwa w samolotach lekkich;
- Symulacja zderzenia z ptakiem przy użyciu fali detonacyjnej;
- Konstrukcja i badania szyb przednich do lokomotyw.                                                                                                       
Standardowe dokonania zawodowe:  
- Kilkadziesiąt zamkniętych projektów konstrukcyjnych.