„Stabilizator masowy do rakiety ”

„Stabilizator masowy” to urządzenie, którego zadaniem jest wytworzenie dodatkowego momentu stabilizującego w rakietach nośnych w trakcie ich lądowania. Cechą znamienną rozwiązania jest zastosowanie dodatkowych elementów masowych w postaci łańcuchów przemieszczanych w trakcie lądowania – odzyskiwania- pierwszego stopnia rakiety. Przemieszczenie w kierunku „do dołu” zespołu  „ciężkich łańcuchów” powoduje powstanie dodatkowego momentu stabilizującego. Zastosowanie jako elementów masowych „ciężkich łańcuchów” ma na celu złagodzić proces przyziemienia rakiety. Dodatkowe momenty stabilizacji kątowej są na tyle duże, że powinny usprawnić proces lądowania odzyskiwanego stopnia rakiety nośnej i poprawić celność lądowania.
Odnośniki cyfrowe na zamieszczonych szkicu to:
1- korpus rakiety
2- wspornik (noga)
3- łańcuch
4- osłona łańcucha
5- tłumik (absorber energii)
6- lina

Szkic  Konfiguracja układu w trakcie ruchu wsporników (nóg) (2). Widoczne kierunki ruchu poszczególnych elementów. Zadaniem liny (6) oraz tłumika (5) jest wytłumienie ruchu łańcucha (3) oraz ustawienie go we właściwej pozycji przed lądowaniem.

Cecha znamienna „Stabilizatora” jaką jest zastosowanie „ciężkiego łańcucha” jest przedmiotem zgłoszenia patentowego P.416582
 (23 marca 2016 r w Polskim Urzędzie Patentowym).
`