Prezentowany układ samolotu łączy cechy spłaszczonego pierścieniopłata ze skrzydłem „delta”. Spłaszczony pierścieniopłat wraz
z zabudowanymi śmigłami daje możliwość redukcji oporu indukowanego. Płat typu „delta” to możliwość integracji układu. Specyfiką układu jest to, że wszystkie elementy płatowca, każdy fragment jego powierzchni, uczestniczą w tworzeniu siły nośnej. Integralność układu , oraz duża objętość przestrzeni dolnego płata pozwalają na korzystne umieszczenie załogi, silnika i całości wyposażenia.

W zaprezentowanym przykładzie, zwymiarowano układ pozwalający na stworzenie jednoosobowego „mikro-samolotu” eksperymentalnego. Cel jego realizacji to praktyczne zbadanie skrajnie nietypowego układu aerodynamicznego. W dalszej części opisu zaprezentowano niekonwencjonalny układ sterowania, który maksymalnie wykorzystuje specyfikę układu.Układ sterowania
Układ sterowania  tworzą cztery ruchome segmenty rozmieszczone  na łukowych fragmentach łączących dolny i górny płat,
oraz „trymer” stanowiący  fragment tylnej części prostego odcinka płata górnego.  Wychylenie „trymera” zapewnia równowagę samolotu w ustalonych warunkach lotu. Skorelowane  odchylenie poszczególnych ruchomych segmentów zapewnia sterowanie wokół wszystkich osi przestrzennych.  Usytuowanie tych segmentów w sąsiedztwie strumieni zaśmigłowych zwiększa dynamikę manewrów. W zademonstrowanym przykładzie odchylenie segmentów „prawego dolnego” i  „lewego górnego” spowoduje przechylenie samolotu na lewo.


Ekranoplan „DELTA” w formie spłaszczonego pierścieniopłata

Widok ogólny – wymiary bazowe

Co istotne

  • Układ „Delta” w proponowanej wersji jest wyjątkowo predestynowany do zastosowania 
    w ekranoplanów.
    Wynika to z dużego rozmiaru cięciwy aerodynamicznej dolnego skrzydła 
    - znacznie poprawia to właściwości aerodynamiczne podczas zbliżania się do gruntu (powierzchni lądu lub wody) – potwierdzają to badania aerodynamiczne.
  • Co bardzo ważne, proponowany system aerodynamiczny sprawdza się zarówno jako ekranoplan, jak
    i klasyczny samolot
    – pozwala na szybkie przemieszczanie się na większych wysokościach.