Bagażniki  Aero-Box

Tak wygląda opływ powietrza typowego samochodu. Jego szyba wypiętrza powietrze ku górze. 
Efekt? 
Na każdy dachowy bagażnik-box powietrze będzie  napierać skośnie od dołu. Efekt? 
Jeżeli na dachu umieścisz typowy bagażnik-box to opływ powietrza będzie silnie turbulentny i hałaśliwy.      

Co zrobić? 
Zamontować na dachu Aero-Box.
Dlaczego?
Patrz poniżej.


Widok  przodu  typowego  box_aschematyczny opływ jego przoduWidok przodu Aero-Box_aschematyczny opływ jego przodu


Aero-Box gwaratuje: mniejszezużycie paliwa, mniejszy hałas, większe bezpieczeństwo

Uwagi aerodynamika: Zdecydowanie lepszą aerodynamikę boxy Aero-Box zawdzięczają płynnemu oprofilowaniu przedniej części jego bryły. Ma to szczególne znaczenie jeśli uwzględni się tzw. „pole prędkości” w którym znajduje się bagażnik na dachu samochodu. Ogromna większość typowych bagażników na połączeniu pokrywy z podłogą ma sięgający 20-25 mm uskok geometryczny i to on odpowiada za opór aerodynamiczny. Wymieniony uskok geometryczny, przy skośnym napływie powietrza, tworzy tzw. „turbulizator”. To on decyduje o wzroście współczynnika oporu z Cx=0.2 (dla bryły płynnej) do Cx=0.35 . Zarówno obliczenia jak i przeprowadzone badania potwierdzają podane wartości. Co istotne: typowe bagażniki umieszczone w równoległym „polu prędkości” np. w tunelu aerodynamicznym jako obiekty izolowane wykażą wielkości Cx bliskie podanej wcześniej wartości 0.2. Po zamodelowaniu dachu samochodu Cx gwałtownie wzrośnie.

Dodatkowe  belki  bazowe 
Na Aero-Box w prezentowanej wersji zastosowano jako opcyjnie dodatkowe belki bazowe. Pozwalają one na przewożenie dodatkowego ładunku, zwłaszcza takiego, którego wymiary przekraczają długość samego boxa – np. narty, deska surfingowa. W spotykanych w handlu bagażnikach surfingowych dodatkowe belki bazowe są integralną częścią bagażnika. W prezentowanych Aero-Box_ach  belki są wyposażeniem „opcyjnym”. Mogą być montowane, lub nie. Mogą być stale obecne na bagażniku w położeniu tylnym i przemieszczane tylko wtedy kiedy potrzeba. W „położeniu tylnym’ obie belki tworzą formę spoilera i jako  zespolona bryła stawiają minimalny opór aerodynamiczny.


         Aero-Box 550
Aero-Box 550
Parametry techniczne:
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
Masa
Mocowanie
Rozstaw belek bazowych
Podnoszenie pokrywy


- 550 dcm3
- 2020
- 1010
- 400
- 20 kg
- typ „U”
- 550- 800
- hydro-pneum.
Technologia wykonawcza
Całość wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego w technologii ręcznego formowania.

Aero-Box  550 „prima” ( w trakcie realizacji)


Informacje dla zainteresowanych

    1. Proponowane kierunki rozwoju:
      - Opracowanie 2 dodatkowych wariantów o odmiennych od demonstrowanego wymiarach i „design”.
        Mnożenie wariantów jest niecelowe i nieskuteczne.

      - Przejście z technologii ręcznego formowania na technologię „podciśnieniową”- tzw. ” lekkiego RTM”. 
        Skutkuje: obniżeniem masy o około 3-4 kg oraz  podniesieniem jakości i powtarzalności wykonania.
      - Zastąpienie laminatów poliestrowo-szklanych tworzywami typu "ABS" - niezbędne przy zwiększaniu skali produkcji.

      2. Przeprowadzenie analizy celowości „skoku konstrukcyjno-technologicznego”
Należy przeprowadzić analizę potencjalnego rynku co do celowości wykorzystania zaawansowanego projektu bagażnika z dzieloną pokrywą wg. ilustracji  jak niżej.

      Wersja „standard”

      Wersja „ składana”

Uwaga: Cechy „znamienne”, „istotne” są przedmiotem zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP